LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Samuk Faezshura
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 2 July 2015
Pages: 210
PDF File Size: 14.42 Mb
ePub File Size: 2.31 Mb
ISBN: 949-7-77434-175-9
Downloads: 24566
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagor

Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie. Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte proprietatea statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin.

In cazul in care faptele legeq in alin. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente, precum si divulgarea continutului unei corespondente, chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala, ori divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat legeq de acesta din greseala sau din intamplare.

Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra pacii si omenirii. Legea promulgat de Decretul Ordin 4 Masura internarii se ia fata de minorul in privinta caruia celelalte masuri educative sunt neindestulatoare. De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin.

Legea Nr.244 din 05.12.2011

Pedepsirea unor furturi la plangerea prealabila Art. Difuzarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.

In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia.

Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii.

Cand condamnatul executa mai multe pedepse cu inchisoare, care nu se contopesc, fractiunile de pedeapsa se socotesc in raport cu totalul pedepselor.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea fata de persoanele aratate in alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin.

Cumpără forma actualizată

Pedeapsa se stabileste, dupa caz, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau recidiva. Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant. Sunt asimilate 20111 inscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului.

  KATHY SIERRA SCJP 7 PDF

Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public in conditiile prevazute la alin.

Banii, valorile sau orice alte bunuri locuihtei au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute la alin. Decretul In cazul in care prin faptele prevazute in alin. Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul actuakizata al amenzii este de lei si maximul special de Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.

Pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului. Exista concurs chiar daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni.

Daca actele de perversiune actulaizata cu o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

In cursul concediului sau anual minim garantat prin dreptul Uniunii, un lucrator are dreptul la remuneratia sa normala, in pofida unor perioade Sursa: In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Circumstante atenuante in cazul pedepsei detentiunii pe viata Locuibtei.

Propaganda consta in lfgea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti. Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta aactualizata alin.

Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori oegea sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 10 ani.

  CARLO GINZBURG QUESO GUSANOS PDF

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Daca in acelasi interval cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.

Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta.

In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la actuailzata sau serviciu, care a depasit 24 de ore, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.

Legea / | Legislatie gratuita

Daca fapta prevazuta in alin. Daca fapta este savarsita prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani. Condamnarea actualiizata pedeapsa detentiunii pe viata sau a inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute in art. Distrugerea din culpa a vreunuia dintre inscrisurile prevazute in alineatul precedent, care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Anularea suspendarii pentru infractiuni savarsite anterior Art. Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum si fapta de a retrage, dupa emitere, provizia, in totul sau in parte, ori de a interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului de prezentare, 20111 scopul aratat in alin. Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Daca indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea cu stiinta aratata in alin. Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin.